TH        EN       Bookmark and Share

  งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

โพตส์เมื่อ : 2009-10-20 00:17:17

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
วันที่ 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2552
ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว  จังหวัดกาญจนบุรี


 

 กิจกรรม
ชมการแสดงแสง-เสียง ด้วยเทคนิคไฟ แสง-เสียง ที่ยิ่งใหญ่อย่างอลังการ โดยจำลองเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา) 
ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรมาสร้างทางรถไฟและฝ่ายพันธมิตรได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดทำลายสะพานเพื่อตัดเส้นทางรถไฟที่เดินทางสู่ประเทศพม่า ชมการประกวดนางงามสันติภาพ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายต่างๆ

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1778, 0 3451 5208
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500
ศูนย์ประสานงาน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 02-862-7070
 

Source : TAT

 Contact  www.TraveljobOnline.com  Email: contact@TraveljobOnline.com  Tel: 02-933-5068   Fax: 02-933-5067