TH        EN       Bookmark and Share

  เทศกาลชมดอกดุสิตตาบานบนลานหิน อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

โพตส์เมื่อ : 2009-10-20 00:10:50

“เทศกาลชมดอกดุสิตตาบานบนลานหิน อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ”
ตลอดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552
ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร

 

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นประตูด่านสำคัญสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน โดยมีแม่น้ำโขงซึ่งมีความยาวถึง 70 กิโลเมตร เป็นเส้นกั้นพรหมแดน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ มีกลุ่มหินรูปทรงหลายแบบวางซ้อนทับกันคล้ายกับลักษณะเพิงผาที่กันแดดกันลมได้ ในแต่ละฤดูจะมีดอกไม้ผลัดเปลี่ยนกันออกดอกตามฤดูกาล เพิ่มความงามให้กับภูผาเทิบอีกมากในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี บนลานมุจลินจ์ ซึ่งเป็นลานหินเรียบทอดยาวกว้างไกลต่อจากกลุ่มหินเทิบของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ กลุ่มดอกหญ้าของสังคมพืชขนาดเล็ก เช่น สร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง หนาวเดือนห้า ดาวรวมดวงและที่สวยเด่นที่สุดคือดอกดุสิตตา ดอกไม้ขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นสีม่วงและสีน้ำเงินสด มีกลิ่นหอม จะบานสะพรั่งไปทั่วทั้งทุ่งเป็นลานกว้าง ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว

เทศกาลชมดอกดุสิตตาบานบนลานหิน ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามที่เกิดจากธรรมชาติในช่วงหน้าหนาว และเป็นการอนุรักษ์และตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติอันสวยงามซึ่งเป็นเหมือนมนต์เสน่ห์ของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดธิดาดุสิตา การแข่งขันวาดภาพราชินีดอกไม้ป่าภูผาเทิบ การประกวดถ่ายภาพมหัศจรรย์ป่าหิน Unseen Mukdahan การจัดนิทรรศการ กิจกรรม walk rally โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2552

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนให้เดินทางไปเที่ยวงาน “ชมดอกดุสิตตาบานบนลานหิน ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร” และสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสินค้าถูกใจที่ตลาดอินโดจีน ตกเย็นขึ้นไปชมวิวของเมืองมุกดาหารที่หอแก้ว ชมความงามของตัวสะพานมิตรภาพ 2 จากแสงอาทิตย์สะท้อนแม่น้ำโขงทอแสงเป็นประกายช่วงพระอาทิตย์ตกดิน และชมธรรมชาติยามเย็นสองฝั่งแม่น้ำโขงรวมถึงทิวทัศน์โดยรอบ ก่อนเดินทางนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ ททท.สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร 0 4251 3490 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือที่เว็บไซต์กลุ่มจังหวัดสนุก www.tatsanuk.com  

Source : TAT

 Contact  www.TraveljobOnline.com  Email: contact@TraveljobOnline.com  Tel: 02-933-5068   Fax: 02-933-5067