TH        EN       Bookmark and Share

  เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค สีสันเมืองเหนือ

โพตส์เมื่อ : 2009-06-20 00:46:21

โครงการ เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค : 5 Region Thai Travel Fest โดยเริ่มจาก ภาคตะวันออก “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันตะวันออก” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันแดนอีสาน” ภาคเหนือ “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองเหนือ” ภาคใต้ “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองใต้” และภาคกลาง “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันสวรรค์ภาคกลาง

เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี  อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืน 

เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองเหนือ
วันที่ 31 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมในงาน
-สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร OTOP
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจ
-การส่งเสริมการขาย(Consumer Fair) จากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ทั้ง 5 ภาค
ขาย Package Tour ที่พัก ฯลฯ ในราคาพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. โทร. 1672

 Contact  www.TraveljobOnline.com  Email: contact@TraveljobOnline.com  Tel: 02-933-5068   Fax: 02-933-5067