TH        EN       Bookmark and Share

  ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552 จังหวัดสุพรรณบุรี

โพตส์เมื่อ : 2009-06-20 00:41:13

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2552 รวม 3 วัน อย่างยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้อุบลราชธานี ตามแนวคิดของบิ๊กผู้ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2552 หลายรายการ

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552 เป็นปีแรกที่สุพรรณบุรีจัดงานแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้อุบลราชธานี รวม 3 วัน 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2552 มีพิธีสมโภชน์เทียนพรรษาของอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งรถต้นเทียนแต่ละอำเภอจะนำมาจัดแสดง ณ บริเวณสนามวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พร้อมมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 จะมีพิธีแห่ขบวนเทียน โดยเริ่มจากหน้าโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ผ่านสี่แยกแขวงการทาง เลี้ยวขวาผ่านหอนาฬิกาเข้าสู่ถนนเณรแก้ว ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงสี่แยกไฟฟ้าเลี้ยวขวาผ่านทางแยกสมาคมจีนตกฮั้วฮ้วยก้วง สิ้นสุดบริเวณโรงแรมกิ่งโพธิ์ไทร จากนั้นรถขบวนแห่เทียนของอำเภอต่าง ๆ จะจอดแสดงริมคลองส่งน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงาม ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2552

นอกจากนี้ จังหวัดสุพรรณบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกมากมาย ที่มีไว้ตอนรับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี เช่น พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดป่าเลไลยก์ หอคอยบรรหาร - แจ่มใส บึงฉวาก ตลาดเก่าเก้าห้อง ตลาดร้อยปีสามชุก ตลาด ศรีประจันต์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อุทยานแห่งชาติพุเตย พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ หรือ ตามเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี จะได้มีโอกาสต้อนรับผู้มาท่องเที่ยวเมืองสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่เคยจัดตั้งแต่อดีดหลายสิบปีของจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมีการทำบุญหล่อเทียนพรรษา การแห่เทียนพรรษาของโรงเรียนส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการจัดขบวนตามแบบชาวสุพรรณคือมีขบวนกลองยาว วงโยธวาทิตหรือวงดุริยางค์แล้วตามด้วยขบวนนางรำที่แต่งกายแบบไทยๆที่สวยงาม และรถขบวนเทียนพรรษาที่ประดับด้วยผ้าสีสดดอกไม้ที่สวยงาม ส่วนต้นเทียนก็จะมีการประดับด้วยดอกไม้ให้สวยงาม

soruce : TAT

 Contact  www.TraveljobOnline.com  Email: contact@TraveljobOnline.com  Tel: 02-933-5068   Fax: 02-933-5067