TH        EN       Bookmark and Share

  ตาราง นัดพบแรงงาน jobfair update ล่าสุด!!!

โพตส์เมื่อ : 2009-09-18 13:43:12

18 กันยายน 2552 
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032-602270 ต่อ 17,18

 
 
 18 กันยายน 2552 
เวลา 10.00-15.30น.
สถานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-219660-1

 
 
 18 กันยายน 2552 
เวลา 9.00-16.30น.
สถานที่จัด ลานจอดรถห้างบิ๊กซี สาขายโสร
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ 0-4558-0216-7

 
 
 20 กันยายน 2552 
เวลา 9.00-16.00น.
สถานที่จัด ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ สาขาสุรินทร์
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-516017-8 ต่อ 12

 
 
 23 กันยายน 2552 
เวลา 9.00-16.00น.
สถานที่จัด ชั้นล่างกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่จัด กรมการจัดหางาน
โทรศัพท์ 0-2246-9292

 
 
 23 กันยายน 2552 
เวลา 9.30-16.00น.
สถานที่จัด ชั้น 4 ห้างเจเวนิว ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ นวนคร จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2567-0630-3

 
 
 23 กันยายน 2552 
เวลา 8.30-16.30น.
สถานที่จัด โรงเรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3248-8383

 
 
 25 กันยายน 2552 
เวลา 9.00-15.00น.
สถานที่จัด ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส สาขานครพนม
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-3114-5

 
 
 7 ตุลาคม 2552 
เวลา 8.30-15.00น.
สถานที่จัด ลานจอดรถใต้อาคาร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาลำพูน
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 053-561090-1

 
 
 14 ตุลาคม 2552 
เวลา 10.00-16.00น.
สถานที่จัด ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2567-0630-3

 
 
 26 ตุลาคม 2552 ถึง 27 ตุลาคม 2552 
เวลา 11.00-16.30น.
สถานที่จัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2580-8654,0-2580-9276

 

แหล่งที่มา กรมจัดหางาน

 Contact  www.TraveljobOnline.com  Email: contact@TraveljobOnline.com  Tel: 02-933-5068   Fax: 02-933-5067